Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Mon 05/06/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Kansas City, Rockhurst University 7:30p 9:30p  Blue Valley Game Shawnee Mission Varsity   KA 
 Wed 05/08/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Kansas City, Rockhurst University 7:30p 9:30p  Lee's Summit West Game Shawnee Mission Varsity   KA 
 Thu 05/09/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Kansas City, Rockhurst University 7:30p 9:30p  St. Teresa's Academy Game Shawnee Mission Varsity   KK